SUBVENCIJA ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

Do subvencioniranja programov predšolske vzgoje iz javnih sredstev so upravičeni starši otrok, ki imajo v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče oziroma ima vsaj eden od staršev prijavljeno začasno prebivališče in je hkrati zavezanec za dohodnino.

Starši naj vlogo za znižano plačilo vrtca oddajo na pristojni center za socialno delo v mesecu pred vključitvijo otroka v vrtec (primer: za otroka, ki začne vrtec obiskovati s 1. 9. se vloga odda v mesecu avgustu).

Pravica se prizna od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge in se podeli za obdobje enega leta.

Za podaljševanje pravice do znižanega plačila vrtca ni potrebno oddajati posebnih vlog, saj centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločajo o nadaljnji upravičenosti do pravice.

(Skupno 146 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost